"RIVM zwijgt over hartstilstand" baby Damian (25-02-2010)

Nabestaanden 'vaccinatie-baby' Damian:

"RIVM zwijgt over hartstilstand"

De ouders van baby Damian die op 24 oktober kort na vaccinatie overleed, herkennen zich niet in de eindconclusie die het RIVM dinsdag heeft bekendgemaakt. "Het RIVM meldt dat er geen aantoonbare relatie is met vaccinatie", zegt moeder Andrea de Vroom. "In een gesprek met ons, is vastgehouden aan 'wiegendood'. Wij hebben er op gehamerd te vermelden dat Damian anderhalf uur na vaccinatie een hartstilstand heeft gekregen. Dit staat in de conclusie van het AMC, waar Damian is overleden. Maar het RIVM vermeldt gewoon op haar website dat bij 'geen van de kinderen' een oorzaak voor het overlijden is gevonden."

De zes maanden oude Damian Gloudemans uit Harderwijk was afgelopen oktober één van de drie baby's die binnen anderhalve week overleden, na te zijn gevaccineerd tegen verschillende infectieziekten. Hierop werd één partij pneumokokkenvaccins (Prevenar) apart gezet en nader onderzocht. Het veiligheidsbewakingsteam van RIVM CIb heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de drie sterfgevallen, in samenwerking met de Europese geneesmiddelenautoriteit EMEA en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). De conclusie van dit onderzoek is dat een verband met vaccinatie onwaarschijnlijk is.

Vorige week maandag zijn de ouders van Damian persoonlijk geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Die avond kregen ze bezoek van kinderarts Carsten Lincke, voorzitter van de commissie van externe deskundigen ('klankbordgroep'), en arts-epidemioloog Nicoline van der Maas die verbonden is aan het RIVM als projectleider veiligheidsbewaking en consultatie Rijksvaccinatieprogramma.

Tijdens dit gesprek ontwikkelde zich een meningsverschil over de interpretatie van de onderzoeks- en medische gegevens. Dit blijkt uit het korte verslag dat Van der Maas maakte van het huisbezoek en waarover de redactie van gezondNU de beschikking heeft.

Ontslagbrief

Bron van het meningsverschil is de ontslagbrief die het AMC op 29 december heeft verzonden naar de huisarts van de familie Gloudemans-de Vroom. Dit vijf pagina's tellende document, waarin het verloop van de ziekenhuisopname wordt samengevat inclusief het diagnostisch onderzoek en de uitkomsten van de obductie, eindigt met de volgende conclusie: "Ernstige post-anoxische encephalopathie na reanimatie op basis van asystolie anderhalf uur na DKTP vaccinatie, waarop abstinerend beleid".

Andrea de Vroom: "Mijn huisarts heeft mij uitgelegd wat daar in gewoon Nederlands staat: hartstilstand anderhalf uur na vaccinatie, waarna Damian is gereanimeerd met als uitkomst ernstige hersenschade door zuurstoftekort, waarop de behandeling is gestaakt. Wij wilden dat het RIVM duidelijk zou zijn over de feitelijke doodsoorzaak: hartstilstand na vaccinatie. Het RIVM gaf echter aan te willen vasthouden aan 'wiegendood'. De term 'hartstilstand' wil men kennelijk niet gebruiken in relatie tot vaccinatie."

"Volstrekt gelijk"
Vanochtend kreeg Andrea de Vroom de concepttekst voorgelegd van het persbericht dat het RIVM inmiddels openbaar heeft gemaakt. "Ik zou het concept, conform afspraak, één uur voor publicatie mogen lezen en kunnen voorzien van opmerkingen. Dat is ook gebeurd. Het RIVM had wel vooraf aangegeven zich het recht voor te behouden om onze opmerkingen niet mee te nemen in de eindversie. Wij hebben het RIVM vandaag opnieuw herinnerd aan de conclusie van het AMC: hartstilstand anderhalf uur na vaccinatie. Maar in het definitieve persbericht is hierover niks terug te vinden. Wij voelen ons monddood gemaakt."

Andrea de Vroom benadrukt dat het niet gaat om een woordenstrijd, maar om een principieel meningsverschil. "De term wiegendood suggereert een onverklaarbare en ongelukkige samenloop van omstandigheden, zoals verstikking door buikligging. Maar dat is niet wat er is gebeurd. Sterker: bij Damian ontbraken alle klassieke risicofactoren voor wiegendood. Maar hij is wél anderhalf uur voorafgaand aan een hartstilstand gevaccineerd."

De nabestaanden van Damian krijgen bijval van voormalig huisarts Jannes Koetsier, die zich het lot aantrekt van ouders die te maken krijgen met vaccinatieschade en adviseur is van de stichting MeerWetenOverFreek.nl, die streeft naar eerlijker antwoorden van de overheid over vaccinatieschade. "Wiegendood kun je associëren met allerlei toevallige pech", stelt Koetsier. "Ik heb de ontslagbrief van het AMC gelezen. Deze ouders hebben volstrekt gelijk dat ze vasthouden aan hart-/ademstilstand als oorzaak van het overlijden. Dat het AMC in de ontslagbrief alleen spreekt over hartstilstand, heeft te maken met het feit dat Damian met een stilstaand hart en aan de beademing binnenkwam. Er moet bij de start van de reanimatie sprake geweest zijn van hart-/ademstilstand. In mijn opvatting is wiegendood altijd het gevolg van een gecombineerde hart- en ademhalingsstilstand. Dit is weer een gevolg van een ontregeling in de hersenstam. En een van de manieren om in de hersenstam iets te ontregelen, is vaccinatie. Dat is héél zeldzaam, maar het gebeurt nu en dan."

Bron: GezondNu.nl