Drie babys overleden aan pneumococcen vaccin Prevenar?

Drie babys overleden na vaccinatie.

Journalist Toine de Graaf die al jaren veel onderzoek doet naar calamiteiten na vaccinatie, schreef een interessant artikel naar aanleiding van de drie recent overleden babys na vaccinatie met DKTPHib en Pneu (Prevenar).

Zijn analyse is mede gebaseerd op informatie die hij verkreeg rechtstreeks van de moeder van de drieling die ook te zien was in de Netwerk-uitzending over dit drama.