Dagblad van het Noorden - Geen melding doden na vaccinaties (24-04-09)

Sterfgevallen na vaccinaties worden door het RIVM, het rijksinstituut dat verantwoordelijk is voor de volksgezondheid in ons land, verzwegen. Als doodsoorzaak word in de gevallen een infectie genoemd. De schrijver van deze bijdrage, zelf arts, vraagt zich af of dit verzwijgen verantwoord is. Vooral tegenover de ouders van vaak jonge slachtoffers.

Klik op het voorbeeld voor een grotere leesbare versie van het gehele artikel.