Aanpassing ‘SBS’-diagnostiek dringend gewenst. (14-04-2014)

Aanpassing ‘SBS’-diagnostiek dringend gewenst.

Door Jannes Koetsier, arts, maart 2014.

Samenvatting.

Het medische beleid in veel academische ziekenhuizen en van AMK-vertrouwensartsen inzake diagnostiek en handelen ingeval van ‘non-accidental-injury’ (‘shaken baby syndroom’, ‘SBS’) schaadt waarschijnlijk veel meer kinderen en hun ouders dan dat het kinderen beschermt. Dit heeft te maken, zo lijkt het, met een onvoldoende ‘open mind’ bij veel artsen voor andere medische verklaringen en met persoonlijk risicomijdend gedrag van artsen en jeugdzorg.