Twee interessante boeken

De zonen van Hippocrates
Ronald M. Vierzen
ISBN 978 90 76189 161, 1998

 In dit boek De zonen van Hippocrates voert de schrijver ons stap voor stap door de geneeskundige wereld (reguliere en alternatieve geneeskunde) op een manier die op bijna onnavolgbare wijze duidelijk maakt wat wetenschappelijk is en een hoog waarheidsgehalte bevat en waar de individuele verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheid ligt.
Ook schuwt de schrijver gevoelige onderwerpen als, vaccinatie, de werkelijke oorzaak van besmetting, en wat werkelijk genezen inhoudt, niet.

 Een boek dat een plek in ieders boekenkast verdient omdat het een werkelijke bijdrage levert aan de bestaande literatuur over ziekte gezondheid en geneeskunst.

Keuzes kan men maken op basis van kennis en de schrijver draagt aan het verrijken van de kennis bij op een wijze die zeer degelijk is onderbouwd en toch voor een ieder die geïnteresseerd is in ziekte en gezondheid ook prettig leesbaar is.

 Ronald laat zijn licht schijnen op onderwerpen als de werkelijke oorzaken van besmetting, de feitelijke bescherming die vaccinatie biedt, de wijze waarop medische statistieken worden geïnterpreteerd, de genezende werking van homeopatische remedies, om enkele te noemen .

Ziekte symtomen zijn de uiterlijke verschijnselen van ons imuunsysteem tegen een ziekte verwekker om zijn oorspronkelijke balans te hervinden.
Genezen is het oplossen van de oorzaak, niet het wegnemen van de ziektesymtomen.

Een schat aan bronvermelding maakt dit boek tot een gedegen naslagwerk voor een ieder die genezing (Genesis terug naar de bron) serieus neemt.

'Eindelijk een boek dat de ploblemen rond vaccinatie nu eens vanuit een brede basis aanpakt'.
'"De Zonen van Hippokrates" is prettig leesbaar en zelfs bij de scherpe kritiek die de schrijver op de reguliere medische wereld heeft, worden ook de positieve kanten ervan belicht'
Sylvia Ankum, Nederlandse Vereinging Kritisch prikken.

'De onthullingen in dit boek branden de lezer zacht omdat hij of zij steeds meer afscheid moet nemen van een al te gemakkelijk geloof in de goden van deze tijd: de wetenschappelijke autoriteiten'.
Henk Gerbrands,Viscum Album.

'Iedereen moet voor zichzelf uitmaken met wat voor klachten je naar wat voor genezer gaat. Met de oorklachten van je kinderen naar de homeopaat en je rugklachten naar je reguliere arts. Doet je het andersom is het ook goed. Maak in ieder geval je bewuste keuze. Dit boek is een waardevolle bron.'
Peter Rasking, Standaard Boekhandel.

 Hé dokter, word wakker. Door Nefertiti, Isbn 9789078596028. Uitgeverij Gignomai. 2009

 Een bijzonder mailwisseling tussen een arts in Nederland en zijn oude geliefde die een als klassiek homeopaat in India werkt.
De liefdevolle, heldere en niets ontziende confrontatie tussen deze twee mensen legt de onvolkomenheden van onze westerse geneeskunde genadeloos bloot.

Wat raakt ons zo in dit boek?
Het is een helder boek, het maakt ingewikkelde problemen overzichtelijk en begrijpbaar.
- Waar vond je ooit 33 redenen om niet te vaccineren op een rijtje?

Het is meedogenloos met scherpe kritiek op onder andere:
- de farmaceutische industrie ("Veel targets in een verder doelloos leven");
- de gezondheidsraad ("Negen professoren in hun hemd. Erger nog: naakt")
- de vereniging tegen kwakzalverij ("de Nederlandse Vereniging van Navelstaarders");

Het is onthullend
- "Ik wist niet dat we aids aan het importeren waren"

Het is af en toe hilarisch, bijvoorbeeld in
- "De geheime notulen van de Tweede Kamer"
- "Het sprookje van de PTT"

Het is ontroerend
- In "De dood en het meisje", een gedicht over een gestenigd meisje
- In "Made in China", een sprookje over Tibet

Het is bovenal een wijs en spiritueel boek
- O.a. in "Lood, goud, de Heilige Graal, enge draken"

En het geeft een ode aan de Scheppende Kracht die dit universum tot stand heeft gebracht
- "Welke loser heeft dit afweersysteem bedacht?"

Beide boeken zijn in ieder geval verkrijgbaar bij

MERLIJN BOEKHANDEL, KUPPERSWEG 25, HAARLEM, WWW.MERLIJNBOEKHANDEL.NL